Yardım Amaçlı Piyangolar İçin Açıklamalar

KARŞILIĞI (İKRAMİYESİ) NAKİT OLMAYAN PİYANGO VE ÇEKİLİŞ DÜZENLEME İZNİ BAŞVURU DİLEKÇESİ AÇIKLAMALARI

DERNEK, VAKIF, SPOR KULÜBÜ
BAŞVURU DİLEKÇESİNDE BELİRTİLECEK HUSUSLAR1-Piyango düzenleyenin ünvanı, adresi ve sicil no'su

2-Piyangonun geçerli olduğu yerler

Türkiye geneli, İl ve İlçe bazında olup olmadığı

(İdareden alınan izin tarihi ile çekiliş tarihi arası 6 ayı geçemez)

3-Basılacak biletlerin başlangıç ve bitiş numaraları, birim satış fiyatı ve kaç adet bastırılacağı, İdaremizin hangi çekilişine göre düzenleneceği ve ikramiye kazanacak olan numaraların belirlenme şeklinin, son rakamlara göre, başlangıç ve bitiş numaraları ve adetleri aşağıda belirtilmiştir.

ÜÇ RAKAM
DÖRT RAKAM
BEŞ RAKAM
ALTI RAKAM
000-999
0000-9999
00000-99999
000000-999999
(BİN ADET)
(ONBİN ADET)
(YÜZBİN ADET)
(BİRMİLYON ADET)

4-Biletlerin basımının yapılacağı "Basımevinin" adı ve adresi,

5-İdaremizin çekilişlerine göre düzenlenmeyen piyangolarda çekiliş tarihi, saat ve adresi, ne şekilde yapılacağı,

6-İkramiye kazanan numaraların ilan edileceği tarih ve gazete adı
(Çekiliş tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde ilan edilecek 2 günün belirlenmesi)

7-Talihlilerin son başvuru süresi:

(2. gazete ilan tarihinden itibaren 15 gün olmalıdır)

İkramiyelerin son teslim süresi:

(İzin yazısı tarihinden itibaren 1 yılı geçemez)

8-Diğer Hususlar:

(18 yaşından küçüklerin düzenlenen piyangolara katılması, katılıp kazanmış olsa bile kendilerine ikramiye teslim edilmesi yasak olduğundan bu yasaklamanın, ayrıca ÖTV ve KDV gibi malın değeri içinde bulunan vergiler hariç diğer vergi ve yasal yükümlülüklerin piyango düzenleyen tarafından karşılanması kanuna aykırı olduğundan bu uyarının biletler ve her türlü duyuru materyali üzerinde yer alacağının) başvuru dilekçesinde belirtilmesi gerekmektedir.

9-Piyangoya konu ikramiyelerin değeri büyükten küçüğe doğru sıralı olarak
-Adedi, cinsi, markası, modeli, tipi
-Seyahat ve hizmet ikramiyelerinde süresi, kullanım yeri ve tarihleri ile içeriği
-KDV+ÖTV dahil birim fiyatları ve toplam tutarları

*İkramiye olarak Türk parası, döviz, tahvil, nakit gibi işlem gören değerli madenler ve taşlar ile bunlardan mamul eşya ile misli eşyalar konulamaz

*2860 sayılı "Yardım Toplama Kanunu" gereğince, elde edilecek hasılatın (gelirin) %10'dan daha az %40'dan daha fazla ikramiye taahhüt edilemez.

*Başvuru dilekçesi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından imzalanmalıdır.

SAYFA 1